Thursday, 26/05/2022 - 18:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nhã Lộng
Hướng dẫn 46-HD/HU HƯỚNG DẪN kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp cơ sở; công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên
Văn bản liên quan